Försäkring

Alla medlemmar i Frisksportrörelsen är försäkrade i Folksam. Försäkringen gäller för olycksfall som medlemmen råkar ut för under aktiviteter på klubb, distrikts- eller förbundsnivå. 

För att anmäla en skada så får medlemmen/vårdnadshavaren ringa till Folksam på telnr 0771-950 950 och ber att få komma till olycksfall för anmälan av skada.

Man kan också anmäla skadan direkt på webben på www.folksam.se.
Där finns en stor blå ruta ner till vänster som heter ”Anmäl direkt på webben. Förlust,stöld eller skada”
Klicka där och välj sedan ”Din kropp och din hälsa” och klicka dig vidare.

Se till att du alltid har Frisksportrörelsens försäkringsnr tillgängligt när du kontaktar Folksam så går det smidigare.

Mer information om vår försäkring hittar du här!