Förbundsstyrelse Frisksportens Ungdomsförbund

Här nedanför hittar du ledamöterna i FUF:s förbundsstyrelse mandatperioden 2016-2018.
E-post: fuf.styrelse@frisksport.se

För e-post till enskild ledamot använd:
fornamn.efternamn@frisksport.se

Ordförande

Vice ordförande

Erik Schooner
073-786 92 02
Linus Hagander
070-2833534

Kassör

Ledamot

Anki Riedel
070-922 82 9
Robin Lindqvist
073-522 40 77

Ledamot

Ledamot

Johannes Westman
076-821 39 78
Lena Berg
013-632 08

Ledamot

Suppleant

Lena Johansson
070-931 99 41


 

Verkställande utskott

E-post: fuf.vu@frisksport.se

 

Revisorer

För e-post använd:
fornamn.efternamn@frisksport.se

Ove Pettersson
070-816 46 68
Jeanette Ahlgren
073-931 35 82


Revisorsuppleanter

Gun Thorsson
0510-916 44

Replacing Emoji...