Till förbundet:

Klättring

Ungdomar i gräset

Klubben har diverse utrustning för att klättra med toppsäkring eller leda.

Under sommaren

Under sommaren klättrar vi på klipporna vid Rällsjön utanför Bjursås eller Blötberget utanför Vika.

Vill man lära sig klippklättring för att på egen hand kunna klättra utomhus bör man vända sig till Dalarnas Klätterförbund.

Under vinterhalvåret

Under vinterhalvået klättrar vi inomhus i Gamla Hälsinggårdsskolans gymnastiksal, Hasselvägen 22, Falun.

Inga förkunskaper krävs för att komma och klättra.

Vi har utrustning för den som behöver låna.

I samband med att ni besöker er håller vi en introduktion samt hjälper till att säkra.

Vi har inga åldersgränser varken nedåt eller uppåt. Men mindre barn vill vi att de kommer i målsmans sällskap.

Under skolterminen har vi klättring varje tisdag mellan 17.30-19.30.

Man får prova på någon gång.

Känner man att man vill fortsätta så kostar det 100 kr/år i medlemsavgift & person samt en terminsavgift om 200 kr/termin & person.

Alternativt medlemsavgift:Familjeavgift medlem 300 kr/år & familj.Träningsavgiften är dock per person & termin.