Till förbundet:

Avgifter

 

 

medlem

icke medlem

0-11 år

250 kr/termin

 

12-25 år

250 kr/år

300 kr/termin

26 år och äldre

300 kr/år

300 kr/termin

Familj

500 kr/år