Blanketter och dokument

Här hittar du blanketter och information som du som ledare kan behöva.
Är det något du saknar? Kontakta Svenska Frisksportförbundets kansli på 0156-532 10 eller kansli@frisksport.se.

Blankett reseräkning
Är du förtroendevald och ska begära milersättning eller ersättning för inköp så hittar du blankett för det här:
Reseräkning

Blankett stipendieansökan Bängt Bodéns Ungdomsfond
Vill du nominera någon till ett stipendie (eller söka själv) så hittar du blankett för stipendieansökan här. Kriterier för ansökan finns på blanketten. Ansökan ska vara kansliet tillhanda senast den 15 juni. Skicka via e-post till kansli@frisksport.se eller per post till Svenska Frisksportförbundet adress: Stensund 619 91 Trosa  
Bängt Bodéns Ungdomsfond

Information och blanketter om anslagsansökan från FUF
För klubbar och distrikt inom Frisksportens Ungdomsförbund finns det möjlighet att ansöka om anslag/bidrag från förbundet. Läs igenom policyn innan du fyller i ansökan. Ansökningarna hanteras vid tre tillfällen under året och måste vara förbundet tillhanda senast 1 mars, 1 juli eller 1 nov.
Policy om ekonomiska anslag till klubbar och distrikt
Ansökan om anslag från FUF
Redovisning av anslag beviljat av FUF

Krisplaner
En kris är man sällan förberedd på och kommer ofta hastigt. Dessa dokument ska fungera som ett stöd för ledare och deltagare i förberedelser inför verksamheter som Frisksportrörelsen arrangerar och om kris skulle uppstå. Krisplanerna är anpassade till rörelsens riksverksamhet såsom läger, konferenser och kurser.
Krisplan för Frisksportens Ungdomsförbund 
(Krisplan för Svenska Frisksportförbundet kommer inom kort)

Utdrag ur belastningsregistret
Styrelserna för Svenska Frisksportförbundet och Frisksportens Ungdomsförbund har beslutat att samtliga personer som har ett ledaruppdrag, med direkt och regelbunden kontakt med barn inom Frisksportrörelsen, skall visa upp ett begränsat utdrag ur polisens belastningsregister.
Här finns en pdf med information om rutiner för utdrag ur belastningsregistret.