Till förbundet:

Styrelse

Ordförande
Ann-Gerd Karlsson

Kassör
Martin Karlsson

Sekreterare
Elin Elander

Ledamöter
Pontus Gustafsson
Bengt Karlsson
Ulla Rosén
Lovisa Törnvall

Suppleant
Lovisa Björk

För e-post använd: fornamn.efternamn@frisksport.se