Till förbundet:

Styrelse

Ordförande
Ann-Gerd Karlsson

Sekreterare
Ulla Rosén

Kassör
Martin Karlsson

Ledamöter
Lovisa Björk
Pontus Gustafsson
Bengt Karlsson
Lovisa Törnvall