Till förbundet:

Styrelse

Ordförande
Ann-Gerd Karlsson

Kassör
Martin Karlsson

Sekreterare
Ulla Rosén

Ledamöter
Lovisa Björk
Pontus Gustafsson
Bengt Karlsson
Lovisa Törnvall

Suppleant
Molly Kullman

För e-post använd: fornamn.efternamn@frisksport.se