Till förbundet:

Bli medlem

Medlemsavgifter 2018

Barn och ungdom (0-18 år) 200 kr
Ung vuxen (19-25 år) 250 kr
Vuxen (26 år -) 350 kr
Rabatt för löftesmedlemmar 18 år -       -50 kr

Terminsavgifter 2018

Cheerleading Ej satt
Trampolin 200 kr
Flermedlemsrabatt (medlem tre och uppåt på samma adress)       -50 %

Som medlem lovar du:
att följa klubbens regler:
- Frisksportverksamhet är helt fri från tobak, alkohol och andra droger.
- Frisksportverksamhet är fri från all form av mobbning och rasism.

Som medlem får du:
- Tidningen Frisksport hem i brevlådan.
- Aktuell information om klubben direkt i brevlådan.
- Ha roligt tillsammans med likasinnade.

Medlemsförsäkran (gäller alla)
Jag sympatiserar med frisksportens helhetssyn sådan den är foemulerad i förbundsprogrammet och förbinder mig att i frisksportsammanhang inte förtära drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent (=1,8 viktprocent) alkohol eller använda tobak eller narkotika i någon form.

Frisksportlöftet (obligatoriskt för 12-18 år, frivilligt för övriga)
Jag förbinder mig att inte i något sammanhang förtära drycker, vilka innehåller mer än 2,25 volymprocent (1,8 viktprocent) alkohol eller använda tobak eller narkotika i någon form.

Ansök om medlemskap