Till förbundet:

Bli medlem

Medlemsavgifter 2020

Barn och ungdom (0-18 år) 200 kr
Ung vuxen (19-25 år) 250 kr
Vuxen (26 år -) 350 kr
Rabatt för löftesmedlemmar 18 år -       -50 kr

Terminsavgifter 2019

Cheerleading 600 kr
Trampolin 200 kr
Flermedlemsrabatt (medlem tre och uppåt på samma adress och samma verksamhet) -50 %

Som medlem lovar du:
att följa klubbens regler:
- Frisksportverksamhet är helt fri från tobak, alkohol och andra droger.
- Frisksportverksamhet är fri från all form av mobbning och rasism.

Som medlem får du:
- Tidningen Frisksport hem i brevlådan.
- Aktuell information om klubben via mejl.
- Ha roligt tillsammans med likasinnade.

Medlemsförsäkran (gäller alla)
Jag sympatiserar med frisksportens helhetssyn sådan den är foemulerad i förbundsprogrammet och förbinder mig att i frisksportsammanhang inte förtära drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent (=1,8 viktprocent) alkohol eller använda tobak eller narkotika i någon form.

Frisksportlöftet (obligatoriskt för 12-18 år, frivilligt för övriga)
Jag förbinder mig att inte i något sammanhang förtära drycker, vilka innehåller mer än 2,25 volymprocent (1,8 viktprocent) alkohol eller använda tobak eller narkotika i någon form.

 

GDPR - Den nya personuppgiftslagen

Du som medlem har rätt att veta vilken information vi samlar om dig, och vad den används till. Ganska enkelt kan man säga att vi inte samlar personuppgifter i annat än vårt medlemsregister och fakturajournaler. De enda som kommer åt dina personuppgifter är klubben, distriktet och förbundet. Vi delar aldrig dina uppgifter med någon och de används inte till marknadsföring i någon form.

  • Klubben: Så att vi kan skicka ut nyhetsbrev, kontakta anhörig om något händer på en aktivitet och söka bidrag hos kommunen.
  • Distriktet: För att söka pengar från Landstinget vilket sedan genererar bidrag till klubbarna vid bland annat utbildningar och ungdomsträffar.
  • Förbundet: För att skicka ut tidningen samt att medlemsförsäkringen ska gälla under aktivitet.

Du har rätt att säga ifrån att vi sparar dina uppgifter men måste då tas bort som medlem ur förbundet. Dina uppgifter sparas det år du är medlem samt nästkommande år, ifall du vill bli medlem igen. Sedan raderas alla uppgifter om dig i medlemsregistret.

Vi kommer i samband med utåtriktade aktiviteter marknadsföra klubben med bilder från klubbens aktiviteter. Är detta något du inte vill vara med på så säg till i förväg, så vi kan ordna bilderna så att du inte är med. Samma sak gäller föreningens interna och externa kommunikation, så som nyhetsbrev, flyers och hemsida.


Ansök om medlemskap