Anmälan påskkurs

Kursen kostar 1 800 kr för medlem i Frisksportrörelsen. Logi, halvpension och bussresan ingår i priset. Bussen utgår från  Värnamo, sen till Jönköping, Motala, Mjölby och Örebro och vidare till Sälen. Bor du inte längs bussens väg går det att ansluta till bussresan någonstans längs vägen eller ta dig på annat sätt till Lindvallen. (Om du inte bor i någon av orterna som passeras och vill hoppa på bussen någonstans längs vägen: skriv var du vill hoppa på i fältet "Kommentarer till kansliet".)
Anmälan ska vara inne senast den 17 mars 2019. Ev. avbokning måste ske innan sista anmälningsdagen.