Till förbundet:

Alléhallen

Alléhallen

Alléhallen är en idrottshall mitt inne i Vara. Hallen är 44x22 meter och rymmer med andra ord en fullstor handbollsplan.

Under rikslägret kommer hallen fungera som reservlokal i händelse av regn. Främst kan delar av volleybollturneringen förläggas till Alléhallen då ASKO-hallen (som ligger i lägerområdet) bara har tre volleybollplaner.