Till förbundet:

LM i Mixedvolleyboll

Klasser:
D/H21, minst 2 och högst 3 av varje kön på plan.

T
ävlingsstart:
Tors 9.00, vid regn 10.30

Plats:
Volleybollplanerna, vid regn Sporthallen.

Anmälan:
Senast ons 19.00 i Info

Regler:
Lagen håller med domare. Minst 5 spelare på planen. Byte får ske antingen genom spelarbyte eller genom rotationsbyte.

Prisutdelning:
Direkt efter avslutat finalspel.

Mixedvolleyboll