Till förbundet:

LM i Volleyboll

För junior och ungdom

Klasser:
D/H 14, D18, H18. Mixade distriktslag (valfri sammansättning) i D/H14 Flick- och pojkklass med distriktslag i D18, H18. I pojklag får även flickor spela.

Tävlingsstart:
Mån 15.00

Plats:
Volleybollplanerna, vid regn Sporthallen.

Anmälan:
Senast sön 19.00 i Info.

Regler:
Lagen håller med domare. Minst 5 spelare på planen. Byte får ske antingen genom spelarbyte eller genom rotationsbyte. För klasserna D/H14 tillämpas delar av regelverket för volley2000. Mer information lämnas i samband med turneringens start.

Prisutdelning:
Direkt efter avslutat finalspel.

Volleyboll